Vest: Menjačnice su obavezne da imaju ove tri stvari

Menjačnice su obavezne da imaju ove tri stvari

Menjačnice su obavezne da imaju ove tri stvari

Prodajni kurs u menjačnicama za evro ne može biti viši od zvaničnog srednjeg kursa važećeg na taj dan za više od 1,25 odsto, a kupovni kurs ne može biti niži za više od 1,25 odsto, podsećaju iz Narodne banke Srbije.

Viši savetnik u Sektoru za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom u NBS Snežana Stefanović, na sajtu centralne banke u rubrici "Korisno je da znate…:", podseća da su menjački poslovi regulisani, pored ostalog, odredbama clana 39. Zakona o deviznom poslovanju i Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova.

Kaže da menjačke poslove mogu da obavljaju: rezidenti - pravna lica i preduzetnici koji imaju ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova, banke i rezident privredni subjekt koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost (javni poštanski operator).

"U kursnoj listi javnog poštanskog operatora i ovlašćenog menjača kupovni kurs po jedinici evra ne može da bude niži od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od 1,25 odsto odnosno prodajni kurs po jedinici evra ne može da bude viši od zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru koji važi na taj dan za više od 1,25 odsto", navela je ona.

Građani treba da obrate pažnju u menjačnicama da li je ovlašćeni menjač istakao sopstvenu kursnu listu tako da ona bude vidljiva za stranku, zatim da li je na menjačkom mestu ili ispred istakao obaveštenje o minimalnim i maksimalnim iznosima po menjačkim poslovima i da li je na istom mestu i na isti način, kao što je istaknuta kursna lista, istakao obaveštenje o visini najvećeg procenta provizije tako da ono bude vidljivo za stranke.

Takođe, menjačnica treba da uruči fizičkom licu potvrdu sa svim obaveznim elementima koje ona mora da sadrži.

Narodna banka Srbije započela je početkom meseca kontrolu menjačnica na osnovu sopstvenih saznanja i pritužbi građana da kurs u njima nije u skladu sa rasponom koji predviđa NBS.

Prema Zakonu o deviznom poslovanju za menjačnice koje ne postupaju u skladu sa propisima NBS propisana prekršajna odgovornost i to za pravno lice predviđena je novčana kazna od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za preduzetnika novčana kazna od 10.000 do 500.000 dinara.

(Izvor: kamatica.com )Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar