Vest: Istorijat Kulturnog centra "Hadži Ruvim" Lajkovac

Istorijat Kulturnog centra "Hadži Ruvim" Lajkovac

Istorijat Kulturnog centra

Istorija  kulturne delatnosti na teritoriji opštine Lajkovac duga je više od dva veka, a neprikosnoveno seže pred kraj 18. veka i vezuje se za ličnost Hadži Ruvima, čije ime danas ponosno nosi Kulturni centar u Lajkovcu. Hadži Ruvim je  imao presudnu ulogu  u razvoju slikarske i rezbarske delatnosti u Srbiji, krajem 18. i početkom 20. veka i bio je jedan od poslednjih duborezaca i grafičara iz tog perioda. Kao arhimandrit manastira Bogovađe, upamćen je kao jedna od najobrazovanijih i najuticajnihih ličnosti u predvečerje Prvog srpskog ustanka. Zahvaljujući njegovom ugledu, presudna odluka Praviteljstvujućeg Sovjeta o podizanju ustanka protiv Turaka doneta je baš u manastiru Bogovađa. Začeci pismenosti i prosvetarstva Kolubarskog kraja takođe se vezuju za život i delo Hadži Ruvima. Tako da je jedna od glavnih misija ustanove lajkovačkog Kulturnog centra da razvijanjem slikarske delatnosti, dosledno neguje sećanje na veliko ime koje nosi.

Istorijat Kulturnog centra

Savremena istorija kulturne delatnosti u Opštini Lajkovac počinje osnivanjem Narodnog univerziteta „07.juli“  17. jula 1964. godine Odlukom SO Lajkovac. Godine 1993. godine osnovana je Narodna biblioteka Lajkovac, kao pravni sledbenik pređašnjeg Narodnog univerziteta. Odvajanjem od Biblioteke 1995. godine, Kulturni centar postaje zasebna, javna  ustanova koja obavlja delatnost od interesa za ostvarivanje prava građana opštine Lajkovac i zadovoljavanje njihovih potreba u oblasti kulture.

Vizija, misija i ciljevi

Osnovna vizija Kulturnog centra je da bude stožer kulturnog razvoja lokalne zajednice, kao osnova za sveukupni razvoj društva na lokalnom nivou.

Istorijat Kulturnog centra

Načela na kojima se zasniva kulturni razvoj naše lokalne zajednice suočuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa, sloboda izražavanja, podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva, dostupnost kulturnih sadržaja, uvažavanje kulturnih i demokratskih vrednosti lokalne tradicije, kulturne raznolikosti i interkulturnog dijaloga.

U skladu sa navedenim interesima i načelima kulturnog razvoja, osnovna misija KC „Hadži Ruvim“ je podizanje svesti sugrađana o bitnosti različitih vidova umetnosti kroz koju se mogu saopštiti različite poruke, veza ne samo za esencijalne vrednosti umetnosti, već i za univerzalna društvena pitanja, kao i pitanja od individualnog značaja pojedinca.

Cilj kulturnog centra je očuvanje, unapređenje i razvoj lokalnog identiteta i kulturne posebnosti Kolubarskog kraja, podizanje kulturne svesti građana opštine Lajkovac, podsticanje dece i mladih na stvaralaštvo i kreativnost, promocija društvenih vrednosti, razvoj zajedništva, ispunjenje ličnosti i duha.
Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar