Vest: Kako poljoprivrednici mogu do državnih subvencija?

Kako poljoprivrednici mogu do državnih subvencija?

Kako poljoprivrednici mogu do državnih subvencija?

Rok za prijavu za subvencije u poljoprivredi polako ističe, a kako bi poljoprivrednici mogli da konkurišu za neki od državnh podsticaja moraju najpre da registruju svoje gazdinstvo.

Postupak je vrlo jednostavan i jedan od načina da završite ovaj posao je da odete u Upravu za trezor na teritoriji opštine na kojoj živi nosilac poljoprivrednog gazdinstva.

Znači, registrujete gazdinstvo u Beogradu, ako vam je ta adresa u ličnoj karti, iako se imanje nalazi u Beloj Palanci, na primer. Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava je dobrovoljno, besplatno i može da se završi tokom cele godine. Prilikom prve registracije, poljoprivrednik se izjašnjava da li je njegovo gazdinstvo komercijalno ili nekomercijalno.

U registar se upisuje poljoprivredno gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara zemljišta na teritoriji Srbije, a može se upisati i manje od te površine odnosno, drugo zemljište ili građevinska celina na kojima se postoji stočarska, vinogradarska ili povrtarska proizvodnja ili drugi oblici poljoprivredne proizvodnje, kao što su uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela, kao i prerada poljoprivrednih proizvoda ili druge aktivnosti poput seoskog turizma ili starih zanata.

Prema važećim propisima zaposlene osobe i penzioneri mogu da registruju gazdinstvo.

Uz uredno popunjene obrasce, koji se dobijaju u Upravi za trezor, podnosi se sledeća dokumentacija:

  • lična karta nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (fotokopija i original na uvid);
  • izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti) za sve parcele koje se prijavljuju (original ili overena fotokopija). U slučaju da nije uspostavljen katastar nepokretnosti, a podaci iz prepisa posedovnog lista i izvoda iz zemljišnih knjiga nisu istovetni, prednost imaju podaci iz zemljišnih knjiga
  • dokaz o otvorenom namenskom računu kod banke, na koji se usmeravaju sredstva ostvarena po osnovu kredita, premija, regresa i subvencija (ugovor o otvaranju računa, potvrda banke ili fotokopija čekovne kartice).

Poljoprivredno gazdinstvo mogu registrovati i ljudi koji su u radnom odnosu i oni koji su u penziji.

Za podsticaje koje dodeljuje država, moći ćete da konkurišete bez obzira gde je registrovano gazdinstvo, a gde je zemljište, osim ako samim konkursom nije drugačije predviđeno.

Poljoprivredno gazdinstvo upisuje se u registar kao korisnik zemljišta na osnovu

  • prava svojine
  • rešenja – izvoda o raspodeli komasacione mase;
  • ugovora o zakupu ili ugovora o ustupanju zemljišta na korišćenje pod uslovom da ti ugovori nisu zaključeni sa pravnim licem, osim ako je zakupodavac ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, odnosno crkva i verska zajednica, s tim da rok važenja tih ugovora ne može da istekne pre 31. oktobra u godini na koju se odnosi upis ili obnova registracije u Registru;
  • prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini stečenoj teretnim pravnim poslom.

Iskoristite i lokalne podsticaje

Bilo bi dobro da zemljište koje prijavljujete bude na opštini na kojoj ste prijavljeni, zbog korišćenja određenih podsticaja koji dolaze iz lokalne samouprave. Naime, ako vam je gazdinstvo registrovano u Beogradu, a zemljište koje se upisuje se nalazi u Beloj Palanci, nećete moći da koristite podsticaje koje dodeljuje Grad Beograd, jer nemate zemljište na toj teritoriji, a isto tako nećete moći da koristite podsticaje koje raspisuje Bela Palanka, jer nemate registraciju na toj opštini.

Izvor: KamaticaPodeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar