Vest: Više korisnika na evidenciji Centra za socijalni rad

Više korisnika na evidenciji Centra za socijalni rad

Više korisnika na evidenciji Centra za socijalni rad

Prema popisu iz 2022.godine opština Koceljeva imala je skoro 11,3 hiljade stanovnika. Na aktivnoj evidenciji  u registru Centra za socijalni rad  u toku prošle godine bilo je 1.245 korisnika, 143 više u odnosu na godinu pre. Među njima je i 229 dece i njihov broj je takođe veći u odnosu na 2022.godinu za 49.

Najviše je dece iz kategorija porodica koje su korisnici novčane socijalne pomoći i drugih  materijalnih davanja .

–To je 30 dece. Sledeća kategorija po brojnosti su deca čiji se roditelji spore oko načina vršenja roditeljskog prava. Njih je 24. Zatim deca izmeštena iz biološke  porodice zbog odsustva roditeljskog staranja, sprečenosti roditelja da vrše roditeljsko pravo i neadekvatnog roditeljskog staranja i nasilja nad decom 22. I deca pod starateljstvom 20- rekla je direktorka Centra za socijalni rad Zorica Savić i dodala da je bilo i 20 dece koja su imala probleme u ponašanju u smislu činjenja prekršaja, krivičnih dela i vršnjačkog nasilja.

Takođe i u kategoriji punoletnih lica primetan je porast broja za 94, te ih je prošle godine na evidenciji ove socijalne ustanove bilo preko hiljadu. I među njima je najviše korisnika novčane socijalne pomoći.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar