Vest: U Mionici krenulo podnošenje zahteva za podsticaje po grlu stoke

U Mionici krenulo podnošenje zahteva za podsticaje po grlu stoke

U Mionici krenulo podnošenje zahteva za podsticaje po grlu stoke

Počelo je podnošenje zahteva za podsticaje u stočarstvu i to za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja, kao i za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov i krave dojilje.

Stočari podsticaj za tov stoke mogu da se ostvare ako Upravi za agrarna plaćanja podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi od 1. februara do 31. jula 2021. godine i to za grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula 2020. godine do 30. juna tekuće godine.

U Mionici krenulo podnošenje zahteva za podsticaje po grlu stoke -0

Zahtev za podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi najviše do tri zahteva u gorenavedenom periodu, a za isto grlo zahtev za podsticaje može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu, po završetku tova. Visina podsticaja iznosi:

– podsticaji za tov junadi – 15.000 dinara po grlu u tovu;

– podsticaji za tov jagnjadi – 2.000 dinara po grlu u tovu;

– podsticaji za tov jaradi – 2.000 dinara po grlu u tovu;

– podsticaji za tov svinja – 1.000 dinara po grlu u tovu;

Stočari u istom periodu – od 01. februara do 31. jula 2021. godine mogu podneti zahtev na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ostvaruju podsticaj za najmanje dve krave oteljene u periodu od 01. jula 2020. godine do 30. juna 2021. godine. Za svako grlo se u toku jedne kalendarske godine ostvaruje podsticaj od 20.000 dinara.

Od danas su aktuelni i podsticaj za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana, blond akviten i salers ili melezima navedenih tovnih rasa, koja pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu od 1. februara do 31. jula 2021. godine za grla uključena u proizvodnju od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine. Uz zahtev za podsticaje za krave dojilje podnosi se zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne i regionalne odgajivačke organizacije. Visina podsticaja je 40.000 dinara po grlu.

Za sve dodatne informacije obratite se na 0800 50 50 55.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar