Vest: U Ljigu otvorena kancelarija javnog beležnika

U Ljigu otvorena kancelarija javnog beležnika

U Ljigu otvorena kancelarija javnog beležnika

Počela sa radom kancelarija javnog beležnika u Ljigu za kog je imenovana  Marija Filipović. Kancelarija se nalazi u ulici Ušće br. 15, i radiće od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.30 č. Kontakt telefon je 014/3445-027.

Imenovanjem javnog beležnika koji će delatnost obavljati na teritoriji opštine  Ljig, poslovi overe potpisa, rukopisa i prepisa prelaze u njegovu isključivu nadležnost. Najznačajniji pravni poslovi koje mora da overi javni beležnik su ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, o razmeni nepokretnosti, o poklonu nepokretnosti, o hipoteci i založna izjava. Svi ugovori kojima se raspolaže nepokretnostima moraju biti potvrđeni od javnog beležnika, čime dobijaju karakter javne isprave.

U oblasti nasleđivanja, javni beležnik obavezno potvrđuje naslednopravne ugovore, kao što su ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života i ugovor o doživotnom izdržavanju. Takođe, na zahtev stranke, može sačiniti testament, izjavu kojom se naslednik isključuje iz nasledstva ili lišava nasledstva, kao i izjavu da se poklon dat zakonskom nasledniku neće uračunavati u njegov nasledni deo.

Građani imaju  slobodu da izaberu beležnika koji će im sastaviti ugovor ili testament, odnosno koji će im overiti potpis ili uzeti stvar na čuvanje. Međutim, postoje usluge koje ne može da pruži svaki javni beležnik. Za sastavljanje ugovora o prodaji, razmeni, poklonu, doživotnom izdržavanju i sl. stranka se mora obratiti beležnika na čijem službenom području se ta nekretnina nalazi.

Svaki javni beležnik ima službeno područje na kojem obavlja delatnost, koje potpada pod nadležnog Osnovnog suda, i samo taj sud im može poveriti sprovođenje ostavinskog postupka, a ugovore o raspolaganju nepokretnostima mogu potvrditi samo u odnosu na nepokretnosti na toj teritoriji.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar