Vest: Transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Ljig.

Transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Ljig.

Transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Ljig.

OBAVEŠTENjE

O prijemu zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Ljig, podnetog od strane operatera JKP „Komunalac“

Nadležni organ obaveštava javnost da je 21.12.2020. godine, operater JKP „Komunalac“Ljig, koji obavlja sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Ljig, podneo zahtev za izdavanje za navedenu delatnost, a dopunu podnetog zahteva  je izvršio 18.01.2021.godine

Aktivnosti koje imenovani operater obavlja su sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Ljig.

Zainteresovana javnost može  izvršiti uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 13-15 časova u prostorijama opštine Ljig, ul. Karađorđeva br.7. kancelarija broj 6. i dostaviti svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 014/3445-107 lok. 110.

Na osnovu člana 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/2016 i 95/2018 i dr. zakon), Opštinska uprava opštine Ljig, Odeljenje za finansije daje sledeće:

28.01.2021.

OBAVEŠTENjE  o ponetom rešenju o  izdavanju dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Ljig

Odeljenje za finansije Opštinske uprave opštine Ljig je izdalo dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Ljig operateru JKP „Komunalac“Ljig, ul.Karađorđeva br.7. za sakupljanje i transport neopasnog otpada na teritoriji opštine Ljig.

Operater vrši poslove sakupljanja i transporta otpada tako što, navedeni neopasni otpad u izdatoj dozvoli, preuzima od vlasnika otpada, odnosno otpad iz posuda (kanti i kontejnera), kao i kontejnera za odvojeno sakupljanje (sekundarne sirovine) i transportuje ga do operatera koji ima dozvolu za tretman  istog.

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u izdatu  dozvolu svakog radnog dana od 12 do 14 časova u prostorijama opštine Ljig, ul. Karađorđeva br.7. kancelarija broj 6.  u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 014/3445-107 lok. 110Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar