Vest: Svetski dan podizanja svesti o autizmu

Svetski dan podizanja svesti o autizmu

Svetski dan podizanja svesti o autizmu

Prema rezoluciji koju je donela Generalna skupština UN 2007. godine, 2. april je proglašen Svetskim danom podizanja svesti o autizmu. Inicijativa je potekla od države Katar, a ovaj Dan je prvi put obeležen 2008. godine.

Odeljenje za globalne komunikacije i Odeljenje za ekonomska i socijalna pitanja Ujedinjenih nacija, u saradnji sa osobama sa autizmom i njihovim predstavničkim organizacijama, kao i uz podršku država članica, svake godine obeležavaju ovaj dan sa posebnim fokusom na jednoj od tema koja je od posebnog značaja za osobe sa autizmom.

Pretpostavlja se da u svetu osobe sa autizmom čine 1 do 2% populacije. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji jedno od 160 dece ima poremećaj spektra autizma.

Poremećaj iz spektra autizma odnosi se na niz stanja koje karakteriše smanjen stepen socijalnih, komunikacijskih i jezičkih veština, a kod nekih pojedinaca i uski raspon interesovanja i aktivnosti koji su jedinstveni za pojedinca i koji se ponavljaju. Osobe s autizmom su zbog toga izložene stigmi i diskriminaciji, koja uključuje nepravedno uskraćivanje zdravstvene zaštite, obrazovanja i mogućnosti da se uključe i budu aktivni učesnici/e u svojim zajednicama. 

U Republici Srbiji živi 571.780 osoba sa invaliditetom. Skoro svaka osma osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji starija od 15 godina nije pohađala školu. U okviru različitih izveštaja istaknuto je da nejednakost i dalje raste, da je potrebno raditi na razvijanju inkluzivnog društva, izdvajati dodatna sredstva za razvijanje usluga u zajednici, licenciranih pružalaca usluga, uskladiti smeštaj i lečenje sa međunarodnim standardima i razviti strategiju deinstitucionalizacije. Ovakve mere trebalo bi da doprinesu mogućnosti za samostalan život u zajednici što dovodi do smanjenja zavisnosti od porodice, institucionalizacije, izolacije i segregacije. Odredbama člana 19. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom priznaje se svim osobama sa invaliditetom jednako pravo na samostalan život i uključivanje u zajednicu uz slobodu izbora i kontrole svog života.

Iako je autizam stanje (ne bolest) koje traje celog života, uz podršku porodici i detetu još od najranijeg doba, uključivanjem u obrazovanje i kasnije u svet rada, razvijanjem različitih usluga, mogu da se učine veliki iskoraci u podršci u prelasku u odraslo doba i osamostaljivanju osoba sa autizmom, što predstavlja dobrobit ne samo za pojedinca/ku već i za društvo u celini.

 Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar