Vest: Sve o nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi"

Sve o nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi"

Sve o nagradnoj igri

Država je pokrenula nagradnu igru " Uzmi račun i pobedi 2020", u kojoj će građani sakupljajući fiskalne račune moći da postanu vlasnici vrednih nagrada.

Ovo su najčešća pitanja i odgovori koji se tiču ove igre.

USLOVI I PRAVILA

1. Koji su uslovi za učešće?

Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja prikupe i pošalju 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (slipova), minimalne vrednosti od 100 dinara po fiskalnom računu ili slipu, ne starijih od 1. septembra 2020. godine. Na računu ili slipu može biti jedan ili više artikala, čija ukupna vrednost treba da bude 100 ili više dinara. Prilikom adresiranja koverata, na prednjoj strani potrebno je napisati UZMI RAČUN I POBEDI 2020. Na poleđini pošiljke obavezno je da se čitko upiše ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnog dokumenta, kao i kontakt telefon. Slanje koverata je besplatno.

2. Kada počinje i koliko traje?

U zavisnosti od epidemiološke situacije u zemlji, očekuje se da prvo izvlačenje bude krajem novembra 2020. Vlada Srbije usvojila je kriterijume nagradne igre kojima je omogućeno slanje koverata sa fiskalnim računima ili slipovima već od 15. oktobra 2020, kako bi građani imali više vremena da sakupe veći broj računa i povećaju svoje šanse za dobitak.

3. Da li u nagradnoj igri mogu da učestvuju maloletna lica?

Ne. Prema Zakonu o igrama na sreću, u nagradnoj igri mogu učestvovati samo punoletne osobe. Ukoliko roditelji ili bake i deke pošalju kovertu na ime svoje maloletne dece ili unučića, te koverte će se smatrati nevažećim.

4. Da li nagradnoj igri mogu da učestvuju stranci sa privremenim ili stalnim boravkom u Srbiji?

U nagradnoj igri mogu učestvovati punoletni građani Srbije ili strani državljani pod uslovom da imaju prijavu prebivališta ili boravišta na teritoriji Republike Srbije.

5. Da li mogu učestvovati stanovnici Kosova?

Da. Pravo na učešće imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.

6. Da li radnici Pošte imaju pravo učešća u nagradnoj igri?

Ne. Pravo učešća u nagradnoj igri nemaju lica koja su zaposlena u institucijama i organizacijama koje neposredno učestvuju u njenom priređivanju, a to su i: Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije, Ministarstvo finansija, Republička direkcija za imovinu, Uprava za igre na sreću, Poreska uprava, JP Pošta Srbije, Državna lutrija Srbije i NALED. Članovi porodica zaposlenih u navedenim institucijama i organizacijama imaju pravo učešća u nagradnoj igri.

7. Da li je dozvoljeno da trgovci šalju račune iz svojih radnji?

Da. Prema kriterijumima nagradne igre, dozvoljeno je slati fiskalne račune i slipove iz bilo koje prodavnice, uključujući i prodavnicu u kojoj pošiljalac radi. Napominjemo da je obaveza trgovca da izda i uruči fiskalni račun i slip kupcu prilikom svake kupovine, a da kopije sačuva radi evidencije i kontrole.

8. Koji je nagradni fond?

Nagradni fond će biti poznat po usvajanju i objavljivanju pravila nagradne igre. Vlada Srbije je preliminarno najavila da će nagrade uključivati stanove u Beogradu i automobile.


SLANJE I POPUNJAVANJE KOVERATA

1. Koliko koverata može da pošalje jedna osoba?

Jedna osoba može da pošalje neograničeni broj koverata, a u svakoj mora biti ili 10 fiskalnih računa ili 10 potvrda za plaćanje karticom (slipova).

2. Kakve koverte mogu da se koriste za učešće u nagradnoj igri?

Mogu se koristiti koverte bilo koje boje, veličine ili oblika, dokle god staju u poštansko sanduče.

3. Kako popuniti kovertu i na koju adresu je treba poslati?

Adresa na koju se šalju koverte je UZMI RAČUN I POBEDI 2020. Na poleđini koverte treba čitkim slovima upisati lične podatke učesnika i to: ime, prezime, adresa prebivališta/boravišta iz ličnih dokumenata i kontakt telefon. Poleđina koverte je strana na kojoj se koverta otvara.

4. Da li na jednoj koverti može biti upisano više imena pošiljalaca?

Jednu kovertu može poslati samo jedna osoba, odnosno nije dozvoljeno upisati imena dva pošiljaoca na koverti.

5. Da li je u redu da se adresa ili kontakt telefon pošiljaoca napišu unutar koverte?

Ne. Jedan od neophodnih uslova za učešće u nagradnoj igri je da se kontakt podaci pošiljaoca napišu na poleđini koverte, kako je uobičajeno u poštanskom saobraćaju.

FISKALNI RAČUNI I SLIPOVI

1. Da li računi i slipovi mogu biti iz iste prodavnice i da li mogu biti izdati istog dana?

Računi i slipovi su važeći bez obzira da li su iz istog prodajnog mesta ili ne, da li su izdati istog dana i koja je roba kupljena.

2. Na koji način plaćanje karticom duplira šansu?

Ukoliko 10 puta platite kešom, dobićete 10 fiskalnih računa. Ukoliko 10 puta platite karticom - dobićete 10 fiskalnih računa i još 10 slipova, što je dovoljno za dve koverte.

3. Da li mogu da se šalju loše odštampani fiskalni računi na kojima se ne vide svi podaci?

Takve račune nemojte slati, jer na fiskalnim računima svi osnovni elementi moraju biti čitljivi.

4. Da li slipovi u jednoj koverti moraju da budu s iste kartice?

Slipovi u koverti mogu biti sa različitih kartica.

5. Da li fiskalni računi i slipovi mogu da se kombinuju u istoj koverti?

Ne. Fiskalni računi i slipovi šalju se odvojeno u zasebnim kovertama, i ne treba ih mešati.

6. Da li u nagradnoj igri mogu učestvovati računi o plaćenoj putarini, potvrde o ispLati novca sa bankomata, autobuske, bioskopske karte?
Ne. Priznanice o plaćenoj putarini, potvrde o izvršenoj isplati novca sa bankomata, autobuske ili bioskopske karte nisu ni fiskalni račun ni potvrda o plaćanju karticom i kao takve ne mogu učestvovati u nagradnoj igri.


Srećno!!!Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar