Vest: Raspisan konkurs za dodelu sredstava za razvoj pčelarstva

Raspisan konkurs za dodelu sredstava za razvoj pčelarstva

Raspisan konkurs za dodelu sredstava za razvoj pčelarstva

Opštinsko veće opštine Osečina, na sednici održanoj dana 23.06.2021. godine donelo je odluku o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava za razvoj pčelarstva na teritoriji Opštine Osečina u 2021. godini, a u cilju:

Unapređenje i razvoj pčelarstva putem dodele bespovratnih sredstava pri kupovini novih košnica, rojeva i pčelarske opreme u iznosu do 50 % od vrednosti kupljene opreme, ne računajući iznos PDV-a. Ukupna vrednost investicije za košnice, rojeve i pčelarske opremu ne može biti veća od 60.000,00 dinara bez PDV-a.

Pravo korišćenja sredstava po ovom Programu imaju fizička lica sa područja opštine Osečina koja se bave pčelarskom proizvodnjom i ispunjavaju sledeće uslove:

• Da je podnosilac zahteva upisan kao nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koje se nalazi u aktivnom statusu u 2021. godini;

• Da podnosilac zahteva ima prebivalište na teritoriji opštine Osečina;

• Da je podnosilac zahteva izmirio sva potraživanja po osnovu poreskih obaveza prema Opštinskoj upravi Osečina;

• Da nije koristio sredstva Republike Srbije po istom osnovu u 2021. godini;

• Da je član pčelarskog udruženja sa sedištem na teritoriji opštine Osečina;

• Da ima najmanje 10 košnica upisanih u registar stočnog fonda kod nadležne veterinarske stanice, a za poljoprivrednike početnike potvrda pčelarskog društva da je u 2021. godini prvi put upisan u evidenciju;

• Da je izmirio sve ugovorne obaveze po bilo kom konkursu opštine Osečina za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja u protekle 3 godine.

Potrebna dokumentacija:

- Fotokopija potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstava u 2021. godini;

- Potvrda Opštinske uprave Osečina o izmirenim poreskim obavezama;

- Fotokopija kartice namenskog računa poslovne banke;

- Fotokopija lične karte.

- Izjavu nosioca/člana poljoprivrednog gazdinstva da nije koristio sredstva Republike Srbije za istu namenu;

- Fotokopija članske karte ili potvrda o članstvu u nekom od pčelarskih udruženja sa teritorije opštine Osečina sa datumom od kada je član pčelarskog udruženja;

- Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o prijavljenom stočnom fondu ili potvrda nadležne veterinarske stanice o broju pčelinjih društava;

- Gotovinski račun na ime kupljenih košnica i/ili pčelarske opreme koji glasi na nosioca/člana poljoprivrednog gazdinstva;

- Otpremnica na ime kupljenih košnica i/ili pčelarske opreme koja glasi na nosioca/člana poljoprivrednog gazdinstva;

- Dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je izvršeno gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom dostavlja se fiskalni isečak;

- Garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista.

Subvencija za kupovinu novih košnica, rojeva i/ili pčelarske opreme, odobrava se svakom poljoprivrednom gazdinstvu koje uredno podnese prijavu na konkurs i ispuni sve uslove predviđene istim. Iznos subvenice po jednom poljoprivrednom gazdinstvu biće poznat nakon završetka konkursa i obrade svih pristiglih prijava tj. nakon utvrđivanja ukupnog broja ispravnih prijava i srazmerno podeljen svim podnosiocima prijave koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom.

Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u Opštinskoj upravi Osečina- Poljoprivrednoj službi, II sprat, soba broj 20, ulica Karađorđeva broj 114.

Konkurs će biti otvoren do 09.07.2021. godine.

Rok za podnošenje prigovora je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja rezultata konkursa na oglasnoj tabli.

Tekst Javnog konkursa biće objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave Osečina, nedeljnom listu ”Napred” i na web strani opštine Osečina www.osecina.com.

NAPOMENA:

Ekseri, žica, pogače i šećer ne podležu pod kategorijom opreme za pčelarstvo koja se subvencioniše ovim Konkursom, te se na prethodno pomenute stavke ne priznaje pravo na subvenciju.


(Izvor: podgorac.info)Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar