Vest: Pomolite se za ozdravljenje bližnjih. Danas je Sveti apostol Filip

Pomolite se za ozdravljenje bližnjih. Danas je Sveti apostol Filip

Pomolite se za ozdravljenje bližnjih. Danas je Sveti apostol Filip

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sveti apostol Filip, đakon; Sveti Teofan Načertani.

Pomolite se za ozdravljenje bližnjih. Danas je Sveti apostol Filip-0Sveti apostol Filip, đakon

Rodom iz Kesarije Palestinske. Ženjen bio, i u braku rodio 4 kćeri, sve četiri obdarene od Boga darom proricanja, i sve četiri zavetovane device Hrista radi. Kada apostoli sveti birahu đakone, tada i Filip bi izabran, pored Stefana i ostalih. I služaše Filip s velikom prilježnošću ubogim i udovicama. Kada nasta gonjenje hrišćana u Jerusalimu, apostol Filip skloni se u Samariju, i tamo propovedaše Jevanđelje i svedočaše ga čudesima mnogim izgonjenjem demona, iscelenjem bolesnih i dr. Videći čudesa sv. apostola krsti se i čuveni Simon Volh. Krsti sv. Filip i evnuha carice Kandakije. Po tom angel ga Božji trenutno i nevidljivo preneo u Azot, gde učaše i propovedaše, i mnoge ka Hristu obraćaše. Bi postavljen za episkopa u Traliji. Skonča mirno u dubokoj starosti i preseli se u radost Gospoda svoga.

Spomen Sedmog Vaseljenskog Sabora

Ovaj Sabor održat je 787. god. u Nikeji za vreme carovanja blagočestive Irine i sina joj Konstantina, i za vreme patrijarha Tarasija. Sabor ovaj utvrdio je konačno ikonopoštovanje obrazloživši to Svetim Pismom, svedočanstvom Svetih Otaca i dostovernim primerima čudesa, projavljenih od svetih ikona. Između drugih navedenih primera čudesa naveo je episkop Kiparski Konstantin i ovaj primer: čobanin neki iz grada Konstance isterav jednoga dana stado na pašu vide ikonu Presvete Bogorodice, svu ukrašenu cvećem od pravovernih. "Na što toliku čast odavati steni?" reče čobanin (svakako vaspitan u ikonoborstvu) pa udari svojim gvozdenim štapom po ikoni i pokvari desno oko na liku Bogomatere. No tek što se krenuo od toga mesta, spotakne se i onim istim štapom izbije sebi desno oko. Vrativši se ćorav u grad on je plačući vikao i govorio, da ga je postigla kazna od Bogorodice. - Ovaj Sabor rešio je još, da se u antimins nepremeno stavljaju svete mošti mučenika. Učestvovalo je na saboru 367 Otaca. Za molitve njihove neka i nas Gospod pomiluje i spase.

Pomolite se za ozdravljenje bližnjih. Danas je Sveti apostol Filip-1Sveti Teofan Načertani

Ispovednik i pisac kanona. Rođen u Arabiji od bogatih i pobožnih roditelja. Sa svojim bratom Teodorom (27. dec.) zamonašio se u manastiru Sv. Save Osveštanog. Kao vrlo obrazovane monahe pošalje ih patrijarh Jerusalimski Toma caru Lavu Jermeninu, da obrazlože caru i odbrane ikonopoštovanje. Car opaki grdno namuči ovu svetu braću, i baci ih u tamnicu. Docniji car ikonoborac Teofil produži ih mučiti; i da bi ih izložio podsmehu sveta naredi da se na njihovom licu nacrtaju neke podrugljive reči. Po svršetku ikonoborstva sv. Teofan bude pušten u slobodu i uskoro posvećen za episkopa. Mirno skončao 847. god. Stradao za ikone 25 godina. Napisao 145 kanona. Odselio se u večnu radost Gospoda svoga.

Sveti Nektarije patrijarh Carigradski

Kao svetovnjak i visoki carski činovnik jednoglasno izabran za patrijarha posle sv. Grigorija Bogoslova, 381. god. Odlikovao se dubokim razumom, taktom i revnošću za crkvu. Upokojio se mirno 397. god.

Svete mučenice Zinaida i Filonida

Sestre rođene, rodom od Tarsa. Nazivaju ih srodnicima sv. apostola Pavla. Kao devojke odrekle se sveta radi Hrista, i povučene u neku pešteru podvizavale se. Znađahu lekarsku veštinu, te pomagahu mnogim bolnim. Naročito Filonida zbog velikog posta udostoji se dara čudotvorstva. No neki neverni napadnu ih noću i pobiju kamenjem.

Beseda

o glasu Gospodnjem na vodama.
Glas je Gospodnji na vodama (Ps. 28, 3)
Na Jordanu čuo se glas Gospodnji, kada je sv. Jovan krstio Spasitelja. Na moru Galilejskom, kada bi bura i vetrovi, čuo se glas Hristov, i bura se utišala, i vetrovi prestali. Glas Gospodnji čuo se na svadbi u Kani Galilejskoj, i voda se pretvorila u vino. Na Crvenom Moru bi glas Gospodnji, i more se rastupi i otvori put narodu Božjem. U pustinji bi glas Gospodnji, i voda poteče iz suva kamena. Šta znači to: glas je Gospodnji na vodama? Znači: stihija vodena je delo Božje, i kroz nju Bog čini čudesa kad hoće i kako hoće. Ne manje su i ostale stihije delo Božje - oganj, vazduh, i zemlja. I nad njima je Bog gospodar; i kroz njih Bog čini čudesa kad hoće i kako hoće. U ognjenom vidu javio se Bog Duh Sveti o Pedesetnici. U peći Vavilonskoj plamen izgubi svoju silu po reči Gospodnjoj i ne naškodi blaženim otrocima, oganj s neba pade i zapali žrtvu Gedeonovu (Sud. 6). Ilija svede oganj s neba. Kupina goraše i ne sagorevaše (II Mojs. 3). Oganj s neba pade i zapali žrtvu Bogu (I Car. 18). Ognjeni stub hođaše pred Izrailjcima. Sve to po reči Gospodnjoj. Zemlja se otvori i proguta nepravednog Koreja, Datana i Avirona (IV. Mojs. 16). Zemlja se otvori i sakri Jelisavetu sa mladencem Jovanom od mača Irodova. Zemlja se zatrese kada Gospod izdahnu na Krstu, i grobovi se otvoriše. Na vazduhu se vaznese Gospod na nebo. Na vazduhu sveti apostoli biše preneti u Jerusalim sa raznih strana sveta. Na vazduhu prenese angel proroka Avakuma trenutno u Vavilon. I to sve po glasu Gospodnjem, po naredbi Gospodnjoj. O kad bi ljudi bili tako poslušni glasu Gospodnjem kao što su mu poslušne nerazumne stihije prirodne! No pod vodama razumeju se vaistinu i ljudi, poslušni glasu Gospodnjem: apostoli i svetitelji. Kao voda razliše se oni po svemu svetu s propoveđu Hrista Boga. Kao voda napojiše žedni svet sa izvora večnoga života. I obnovi se svet, i procveta. Kao na običnim vodama tako se i na njima javiše bezbrojna čudesa Božja - jer behu pokorni volji Božjoj, poslušni glasu Božjem, kao voda, isto kao voda.
O Gospode Isuse Hriste, pomozi nam biti poslušnim glasu Tvome. Pomozi nam zastideti se od mrtvih stihija, koje Tebe bolje slušaju nego mi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pratite nas na našoj Facebook Instagram stranici ! Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar