Vest: Počnite da tražite posao. Danas je Sveta velikomučenica Jefimija

Počnite da tražite posao. Danas je Sveta velikomučenica Jefimija

Počnite da tražite posao. Danas je Sveta velikomučenica Jefimija

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Prepodobni Dorotej; Sveti Kiprijan; Sv. velikomuč. Jefimija.

Počnite da tražite posao. Danas je Sveta velikomučenica Jefimija-0Sveta velikomučenica Jefimija

Rodom iz Halkidona. Otac joj beše Filofron senator, a majka Teodorisija, oboje blagočestivi hrišćani. Efimija beše krasna devica i telom i dušom. Kada Prisk antipat ustroji praznik sa žrtvoprinošenjem Areju u Halkidonu, tada se 49 hrišćana skloniše od tog skvernog žrtvoprinošenja i skriše se. No behu pronađeni i izvedeni pred Priska. Među njima beše i sveta Efimija. Kada ih oholi Prisk upita, zašto se ne pokoravaju zapovesti carskoj, oni odgovoriše "i carskoj i tvojoj zapovesti treba se povinovati, ako nije suprotna nebeskome Bogu; ako li je suprotna Bogu, ne samo ne treba joj se povinovati nego joj se treba i protiviti". Tada ih Prisk udaraše na razne muke, i to kroz 19 dana, iz dana u dan. Dvadesetoga dana odvoji Efimiju od ostalih i poče joj laskati zbog lepote njene, da bi je pridobio za idolopoklonstvo. No kako sve laske prođoše uzaludno, naredi mučenje device. Mučiše je prvo na točku, no angel Božji javi se i izlomi točak. Po tom je baciše u peć ognjenu, no Božjom silom bi sačuvana. Videć to dva vojnika, Viktor i Sosten, poverovaše u Hrista, zbog čega biše bačeni zverovima; i tako slavno skončaše zemni život svoj. Po tom Efimija bi bačena u rov, napunjen vodom i svakim otrovnim gadom; no ona prekrsti vodu, kad uđe u rov, i osta nepovređena. Najzad izvedena pred divlje zverove, ona se blagodarnošću pomoli Bogu, i predade duh svoj. Roditelji njeni česno sahraniše telo njeno. Postrada 304. god. i preseli se u večnu radost. Spominje se i 11. jula.

Prepodobni Dorotej

Pustinjak Misirski, iz IV stoleća. Podvizavao se punih 60 godina u jednoj keliji u Tivaidi. Odlikovao se neobičnim trudoljubljem i čudotvorstvom. Danju zidao kelije novim monasima, a noću pleo asure, nikako ne prekidajući molitve i psalmopjenija.


Počnite da tražite posao. Danas je Sveta velikomučenica Jefimija-2Sveti Kiprijan mitropolit Kijevski

Rodom od Trnova, no vaspitanik srpski na Atonu. Bavio se naročito prevođenjem i prepisivanjem knjiga. Pokrovitelj mu je bio Filotej patrijarh Carigradski, koji kad ga upozna u Sv. Gori, uze ga k sebi, i po tom posla za mitropolita u Kijev. Velike skorbi i bede pretrpeo je kao mitropolit, no sve je podneo blagodušno, i svojim plodotvornim radom mnogo koristio ruskoj crkvi. U zvanju mitropolitskom proveo blizu 30 godina. Pred smrt napisao jednu oproštajnicu, koja mu je pročitana na grobu. Upokojio se 16. septembra 1406. god. Čudotvorne mošti počivaju mu u Uspenskoj crkvi u Moskvi.

Sveti mučenik Ljudmila

Baba sv. Vaclava kralja Češkog. Udata za kneza češkog Borivoja. Mnogo revnovala za veru Hristovu, i mnoge priobrela crkvi iz neznaboštva. Njena snaha mrzaše je, te posla ljude, koji staricu Ljudmilu udaviše. Vaclav sahrani telo Ljudmilino u crkvi sv. Đorđa u Pragu. Od moštiju njenih dogodiše se mnoga čudesa. Postradala u Tečinu 927. god. Vaclav sveti, veliki revnitelj vere pravoslavne, bi ubijen od brata svog Boleslava.

Beseda

o vlastodršcu Gospodu

Vlast imam položiti (dušu) i

vlast imam uzeti je opet (Jov. 10, 18).

Božanska moć Gospoda našeg Isusa Hrista pokazala se i u potpunoj vlasti Njegovoj nad samim Sobom. Kad bi se moć božanska mogla odvojiti od ljubavi božanske, onda bi se moglo reći za Hrista: On je mogao vaplotiti se a mogao je i ne vaplotiti se; isto tako: On je mogao umreti, a mogao je i ne umreti. No On se je vaplotio po ljubavi Svojoj božanskoj prema ljudima; i po toj istoj neiskazanoj ljubavi On je predao Sebe na smrt, kao pastir dobri za stado svoje. Čovek, koji sam sebe ubije, nema vlasti nad dušom svojom, i ne ubija sebe po vlasti svojoj nego po vlasti greha, ili đavola, ili po vlasti kakvih teških okolnosti. Isto tako čovek, koga drugi ubijaju, nema vlasti nad dušom svojom, niti može reći za dušu svoju pred ubicama: vlast imam položiti je, jer on već mora da je položi i ne hoteći. Samo je Gospod Isus mogao to reći u prisustvu Jevreja, Svojih ubica: vlast imam položiti je. Imajući tu vlast On je mogao jednim čudom, lakim za Sebe, učiniti, da Jevreji pre svi izginu, nego što Njega na krst raspnu. Ali On je unapred gledao spasonosne plodove od Svoje smrti, zato se dragovoljno predao, da bude ubijen. I vlast imam uzeti je opet. Ovim rečima On nagoveštava Svoje vaskrsenje. Po Svojoj božanskoj vlasti, dakle, Gospod je i umro i vaskrsao.

O Gospode svemoćni i čovekoljubivi, kako si divno ustrojio spasenje ljudsko po moći i ljubavi Svojoj božanskoj. Pomozi nam, o pomozi nam, samo da usvojimo to spasenje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar