Vest: Otiđite u crkvu i zapalite sveću. Danas je praznik Sveštenomučenika Irineja

Otiđite u crkvu i zapalite sveću. Danas je praznik Sveštenomučenika Irineja

Otiđite u crkvu i zapalite sveću. Danas je praznik Sveštenomučenika Irineja

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Sveštenomučenika Irineja; Svetog mučenika Lupa (Odanije Uspenija).

Sveti mučenik Lup

Ovaj sveti muž beše sluga u sv. Dimitrija, vojvode Solunskog. Kada sv. Dimitrije bi posečen od cara Maksimijana, Lup umoči u krv mučenikovu skut svoje haljine i prsten svoj. Tom haljinom i prstenom činjaše Lup mnoga čudesa u Solunu isceljujući ljude od svake muke i neduga. To saznade car Maksimijan, koji se tada još bavljaše u Solunu, pa zapovedi, da se Lup muči i ubije. No vojnici koji potrgoše oružje na Lupa, okretoše isto jedan protiv drugog i ljuto se izranjaviše. Kako Lup još ne beše kršten, ma da beše hrišćanin, to se on moljaše Bogu, da Bog nekako ustroji njegovo krštenje pre smrti. Utom se iznenadno proli voda iz oblaka na svetog mučenika, i tako on primi krštenje sviše. Posle velikih muka bi posečen i preseli se u carstvo nebesko.

Sveštenomučenik Potin episkop Lionski

Iz Male Azije poslan sv. Polikarpom u Galiju na propoved. Postao prvi episkop Lionski, i preveo mnogo neznabožaca u Hrišćanstvo. Za vreme gonjenja hrišćana 177 god. i Potin bi izveden na sud; upravo donet na rukama, jer beše star 90 godina. "Ko je Bog hrišćanski?" upita ga prokonsul. "Uznaćeš, ako se udostojiš toga", odgovori mu starac Potin. Neznabošci navališe nanjega sa štapovima i kamenjem, i tukoše ga bez milosti. Bačen u tamnicu sv. Potin skonča od uboja posle 2 dana, i preseli se u carstvo nebesko.

Sveti sveštenomučenik Irinej

Sveti sveštenomučenik Irinej episkop Lionski. U mladosti bio učenik sv. Polikarpa, učenika apostolskog, koji ga posla u Galiju na propoved. Posle mučeničke smrti sv. Potina bi Irinej postavljen za episkopa. U svojim mnogobrojnim spisima Irinej je čas izlagao veru pravoslavnu čas je opet branio od jeretika. Postradao za Hrista u vreme cara Severa 202 god. sa mnogim hiljadama hrišćana (19.000).

Sveti Viktor

Postradao u Marselju u III stoleću. Posle ljutih muka, bačen u tamnicu, gde obrati stražare u veru Hristovu. Raspet na krstu skončao.

Sveti Alban

Plemić engleski. Skrio u svome domu hrišćanskog sveštenika u vreme gonjenja, i od ovoga poučen bio veri Hristovoj. Tada on dade svoje odelo svešteniku, a on se obuče kao sveštenik i predade se mučiteljima. Osuđen na smrt on i svoga dželata privoli veri Hristovoj.

Beseda

o Jovanu Preteči, kako ga proreče Isaija
Glas vapijućeg u pustinji: pripravite
put Gospodnji, poravnite u pustinji
staze Bogu našemu (Isa. 40, 3).

Kad car hoće da poseti neko mesto, on pušta napred vesnike svoje. Neobičnom Caru priliči i neobičan vesnik. Caru Hristu vesnik u pustinji bio je Mojsej, u Jerusalimu proroci, u Nazaretu arhangel, u Vitlejemu istočni mudraci, na Jordanu Jovan. Nikada nijedan car u rodu čovečjem nije imao takve vesnike. Sveti Jovan Krstitelj bio je tako isto neobičan i osobit kao i drugi vesnici Hristovi.

On je bio glas vapijući u dvostrukoj pustinji: u Jordanskoj i u ljudskoj. Kao što je Jordanska pustinja bila besplodna i suha, tako je i pustinja ljudskog duha bila besplodna i suha. Jovan nije mogao ozeleniti i oplodotvoriti ljudsku pustinju, no on ju je krčio i orao, i tako prigotovljavao zemlju i uravnjavao tle za velikog Sejača, koji dolazeći nosi Sobom i seme i dažd - seme nauke da poseje i dažd blagodati sviše da ozeleni i oplodotvori. Pokajanjem je Jovan prigotovljavao put a krštenjem u vodi uravnjavao staze. I put i staze - to su duše ljudske. Pokajanjem su se duše ljudske prigotovljavale da prime seme Hristovo, a krštenjem u vodi - da to seme zariju duboko u zemlju srca svoga. Oholi i ništi kad se nagi pogruze u vodu svi su ujednačeni, uravnjati u ništavilu svome pred veličanstvom preslavnoga Hrista Spasitelja. Sve doline neka se povise, i sve gore i bregovi neka se slegnu. Ovde nije reč o dolinama i bregovima zemaljskim nego o ništim ljudima i oholim ljudima. Kao što su mrtvaci u groblju pred očima živoga čoveka svi jednaki, tako su i svi grešnici, ništi i oholi, robovi i gospodari, jednaki pred Bogom živim. Takvo čudesno viđenje vide Isaija, sin Amosov, prorok Boga živoga, Boga jedinog i istinitog.

O Gospode, Care nebeski, kome se voinstva nebeska klanjaju dan i noć, prizri još jedanput na ništavilo naše, i zbog poniženja Tvoga i stradanja Tvoga za nas spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar