Vest: Nova usluga socijalne zaštite

Nova usluga socijalne zaštite

Nova usluga socijalne zaštite

Od 1. septembra očekuje uvođenje nove usluge u opštini Lajkovac - lični pratilac. Udruženje za pomoć deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju BaziMili" uspelo je da se izbori za uvođenje ove usluge. 

Ova usluga namenjena je deci sa smetnjama u razvoju koja su uključena u predškolski i školski obrazovni sistem. Obuhvata aktivnosti koje unapređuju kvalitet života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i fizičkih funkcija i veština. Kroz uslugu lični pratilac deteta korisnici u svom okruženju i uz potrebni nadzor zadovoljavaju potrebe, unapređuju svoje obrazovanje sa ciljem postizanja što većeg nivoa samostastalnosti. Usluga lični pratilac ostvaruje se kroz programske aktvnosti kojima se u skladu sa procenom potreba korisnika, obezbeđuje očuvanje i razvijanje njegovog potencijala.

Glavni ciljevi ove usluge su pun intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj svakog deteta, učenika i odraslog u skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima.

Pored osnovnih obaveza ličnog pratica porodice čija su deca korisnici ove usluge imali su često pogrešne informacije o samim obavezama pratioca. Lični pratilac nije pedagoški asistent (lice koje je zaduženo da detetu pomaže u savladavanju svih aktivnosti koje su vezane za nastavni proces.)
Lični pratilac jeste deo školskog sistema, može biti prisutan na nastavi i može biti angažovan u školskom timu za IOP (individualni obrazovni program) na zahtev roditelja. Lični pratilac pruža podršku detetu kako na časovima i odmorima, tako i za vreme vannastavnih aktivnosti, ekskurzija i rekreativnih nastava.

U opštini Lajkovac je do kraja meseca otvorena javna nabavka za uslugu ličnog pratioca, tako da početkom meseca očekujemo da ova usluga i zaživi.

Pratite nas na našoj Facebook Instagram stranici !Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar