Vest: Međunarodni dan borbe protiv rada dece

Međunarodni dan borbe protiv rada dece

Međunarodni dan borbe protiv rada dece

Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada 12. jun, ustanovljen je 2002. godine i predstavlja dan kada se podseća da u društvu postoje dece koja su, zbog zloupotreba odraslih, onemogućena da budu srećna i zadovoljna da rastu i razvijaju se u humanim uslovima.

Angažovanje dece koje se odvija u skladu sa najboljim interesom deteta i u okviru zakona, ne smatra se zloupotrebom rada dece. U skoro svim državama u svetu, smatra se da dete može da zasnuje radni odnos sa 14, 15 ili 16 godina, u zavisnosti od nacionalnog zakonodavstva. Ovaj uzrast se najčešće poklapa sa završetkom osnovnog školovanja ili neke vrste stručnog osposobljavanja deteta, što inače preporučuje i međunarodno pravo. Međutim, za uzrast od15 – 18 godina, propisuju se posebna ograničenja ili zabrane koja se odnose na noćni rad, ili rad u opasnim uslovima, sa hemikalijama i slično. Pored toga, problemi nastaju kada deca od veoma ranog uzrasta rade u opasnim uslovima, jer tada dolazi do zloupotrebe dečjeg rada.

Termin zloupotreba dečjeg rada ukazuje na onaj rad koji, po svojoj prirodi i načinu na koji se vrši, šteti dobrobiti deteta, zloupotrebljava i eksploatiše dete i sprečava ili otežava obrazovanje, razvoj i budući život deteta. Ovaj rad može biti plaćen ili neplaćen, može se odvijati na tržištu ili van njega, i može biti u formi redovnih ili povremenih poslova. Zloupotreba dečjeg rada odgovara onom radu koji je mentalno, psihički, socijalno i moralno opasan i štetan za dete i koji utiče na školovanje deteta tako što:

- onemogućava dete da pohađa školu;

- obavezuje dete da napusti školu pre vremena;

- prinuđuje dete da pohađa školu pod izuzetno teškim uslovima.

MOR organizacija u Srbiji je izradila Listu opasnih poslova za decu koja je predstavljala osnovu za izradu Uredbe o utvrđivanju opasnog rada za decu. Uredba je opšti akt koji ima za cilj zaštitu dece, odnosno maloletnih zaposlenih, a u skladu sa Konvencijom MOR-a 182 i Preporukom MOR-a 190. Uredba se primenjuje od 1. januara 2018. godine.

Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar