Vest: Loše stanje u parku "Pećina"

Loše stanje u parku "Pećina"

Loše stanje u parku

Na poziv preduzeća “Agrorazvoj – valjevske doline”, preduzeće „Foresting“ iz Beograda je sa stručnjacima u oblasti zaštite šuma sa Šumarskog fakulteta utvrdilo da je zdravstveno stanje u park-šumi Pećina jako nezadovoljavajuće i da je neophodno rekonstruisati i unaprediti stanje drveća.

Ekipa stručnjaka koju čine dr Slobodan Milanović, vanredni profesor i dr Ivan Milenković, docent, kao i specijalista za vizuelnu procenu zdravstvenog stanja stabala inž. Ljubomir Popara sa saradnicima su detaljnim radom na terenu, prikupljanjem i analiziranjem podataka.

Izradili Elaborat o vizuelnoj proceni zdravstvenog stanja stabala u park-šumi Pećina sa predlogom mera sanacije za svako pojedinačno stablo koji možete preuzeti na sajtu grada Valjeva:

Izveštaj o zdravstvenom stanju stabala u park šumi – „Pećina“ sa posebnim osvrtom na zdravstveno stanje u uređenom delu parka

Vizuelna procena zdravstvenog stanja stabala u park – šumi Pećina sa predlogom mera sanacije za svako stablo pojedinačno

Zaključak

Na stablima je zabeležen veliki broj saprofitskih gljiva, tumori, mehanička i oštećenja od insekata koja dovode do slabljenja, sušenja i prelamanja drveća, stoji u ovom Elaboratu. Navedeno je da su stabla četinara i lišćara, koja su naizgled zdrava, u lošem stanju i detaljno su opisane sve pojave, koje mogu da ugroze bezbednost posetilaca i korisnika, a posebno dece.

Predloženo je uklanjanje obolelih stabala, kao i sadnja novih sadnica, starosti 7 do 10 godina. Kako je navedeno u izveštaju, cilj ove intervencije je da se sačuva park-šuma od daljeg propadanja. Predložene su sadnice voćkarica, drvenastih vrsta i cvetno dekorativnih.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar