Vest: Konkurs za dodelu studentskih stipendija u Osečini za školsku 2020/2021 godine.

Konkurs za dodelu studentskih stipendija u Osečini za školsku 2020/2021 godine.

Konkurs za dodelu studentskih stipendija u Osečini za školsku 2020/2021 godine.

Na osnovu člana 2, 9 i 10. Odluke o stipendiranju studenata („Opštinski službeni glasnik“ br. 9/2015), Komisija za dodelu stipendija Skupštine opštine Osečina na sednici održanoj  dana 04.01.2021. godine, odlučila je da raspiše

KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GOD.

Konkurs se raspisuje radi dodele stipendija studentima visokoškolskih ustanova akademskih studija prvog i drugog stepena,koji pre njegovog raspisivanja, imaju na teritoriji opštine Osečina prijavljeno prebivalište najmanje godinu dana.

Pravo učešća na konkursu imaju:

1. najbolji svršeni učenici srednjih škola, nosioci diploma ,,Vuk Karadžić“,odnosno učenici koji su od nastavničkih veća škola koje su pohađali,proglašeni za đake generacija,a pri tome nastave školovanje na visokoškolskim ustanovama akademskih studija,čiji je osnivač Republika Srbija,autonomna pokrajina,jedinica lokalne samouprave ili Republika Srpska,koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog stepena,čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije,

2. studenti visokoškolskih ustanova akademskih studija čiji je osnivač Republika Srbija,autonomna pokrajina,lokalna samouprava ili Republika Srpska,koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog stepena od druge do šeste godine,čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije,koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija,uz maksimalnu efikasnost tokom studiranja,koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju,postigli prosečnu ocenu svih položenih ispita najmanje 8,00,

3. studenti drugog stepena studija (master) koji nisu u radnom odnosu,koji su odmah po završetku osnovnih akademskih studija,bez izgubljene godine tokom studija,sa prosečnom ocenom na kraju osnovnih akademskih studija najmanje 8,00, nastavili studije drugog stepena,čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Uz prijavu na konkurs učesnici su dužni da prilože: 

Za studente koji su u tekućoj školskoj godini prvi put upisali prvu godinu akademskih studija:

- dokaz o prebivalištu (fotokopija lične karte-ako je čipovana,potrebno je odštampati pomoću čitača elektronskih ličnih karti ili potvrda o prijavi prebivališta),

- dokaz da je nosilac diplome,,Vuk Karadžić“,odnosno da je proglašen za đaka generacije,

- uverenje o upisu visokoškolske ustanove akademskih studija,

- fotokopiju kartice tekućeg računa.

Za studente koji su u tekućoj školskoj godini upisani prvi put na akademske studije prvog stepena od druge do šeste godine:

- dokaz o prebivalištu (fotokopija lične karte-ako je čipovana,potrebno je   odštampati pomoću čitača elektronskih ličnih karti ili potvrda o prijavi prebivališta),

- uverenje o prvi put upisanoj godini studija,

- uverenje o položenim ispitima sa prosečnom ocenom,

- fotokopiju kartice tekućeg računa.

Za studente drugog stepena (master) akademskih studija:

- dokaz o prebivalištu (fotokopija lične karte-ako je čipovana,potrebno je   odštampati pomoću čitača elektronskih ličnih karti ili potvrda o prijavi prebivališta),

- overena fotokopija uverenja (diplome) o završenim osnovnom akademskim studijama prvog stepena sa prosečnom ocenom,

- uverenje o upisu akademskih studija drugog stepena,

- dokaz da nije u radnom odnosu,

- fotokopiju kartice tekućeg računa.

NAPOMENA : Stipendisti koji su odmah po završetku osnovnih akademskih studija,na istom fakultetu,upisali kao redovni(budžet) studenti akademske studije drugog stepena (master),a dokaz o tome su dostavili, za produžetak stipendije,neophodno je da dopune konkursnu dokumentaciju, dok studenti akademskih studija drugog stepena,koji nisu do sada bili korisnici opštinskih stipendija,potrebno je da podnesu kompletnu konkursnu dokumentaciju.

Stipendisti koji su dostavili uverenja o upisu naredne godine studija,dužni su da dostave fotokopije kartica tekućeg računa(radi provere da li su isti) i fotokopije ličnih karti(provera prebivališta).

Obrazac prijave na konkurs za dodelu studentskih stipendija može se preuzeti na pisarnici Opštinske uprave Osečina.

Rok za  podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u listu,,Napred“,odnosno od dana isticanja na oglasnoj tabli Skupštine opštine Osečina.

Prijave sa konkursnom dokumentacijom podnose se na pisarnici Opštinske uprave Osečina ili slati na adresu: Komisija za dodelu stipendija SO Osečina, ul.Karađorđeva br.78, 14253 Osečina.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Bliža obaveštenja mogu se dobiti na tel: 014/451-354 lokal 130.

                                                          Komisija za dodelu stipendija SO OsečinaPodeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar