Vest: Domaćice zamesite "petrovaču". Danas slavimo Sabor Svetih dvanaest apostola - Pavlovdan

Domaćice zamesite "petrovaču". Danas slavimo Sabor Svetih dvanaest apostola - Pavlovdan

Domaćice zamesite

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Sabor Svetih dvanaest apostola - Pavlovdan.

Domaćice danas da zamese Sabor svetih dvanaest apostola – Pavlovdan

Mada svaki od dvanaest velikih apostola ima svoj naročiti dan praznovanja u godini, ipak je crkva odredila ovaj dan kao saborni praznik svih ukupno, i uz njih Pavla. Ovo su imena i ovo su dani posebnog praznovanja svete Dvanaestorice: Petar - 29. juna i 16. januara; Andrej - 30. novembra; Jakov Zevedejev - 30. aprila; Jovan Bogoslov - 26. septembra i 8. maja; Filip -14. novembra; Vartolomej - 11. juna i 25. avgusta; Toma - 6. oktobra; Matej Jevanđelist - 16. novembra; Jakov Alfejev - 9. oktobra; Tadej (ili Juda Jakovljev) - 19. juna; Simon Zilot - 10. maja; Matija - 9. avgusta; Pavle - 29. juna; Da pomenemo još ovde, kako je koji od ovih najsvetijih i najkorisnijih ljudi u istoriji sveta skončao svoj zemni život: Petar - raspet naopako; Andrej - raspet; Jakov Zevedejev - posečen; Jovan Bogoslov - upokojio se čudesno; Filip - raspet; Vartolomej - raspet, pa oderan i posečen; Toma - izboden sa pet koplja; Matej - ognjem sažežen; Jakov Alfejev - raspet; Tadej - raspet; Simon Zilot - raspet; Matej - kamenovan, pa mrtav posečen sekirom; Pavle - posečen.

Domaćice danas da zamese Blaženi Petar carević

Poreklom Tatarin, i sinovac tatarskog cara Berkaja. Ču reči o spasenju od episkopa Rostovskog Kirila, i te reči mu se prilepiše za srce. A kada još vide čudesno isceljenje sina Berkajevog pomoću molitve episkopa Kirila, on ostavi potajno Zlatnu Ordu i dobeže u Rostov, gde se krsti, i gde svom dušom i srcem predade sebe podvigu i izučavanju vere blagočestive. Jednom zanoći na obali jezera, i u snu mu se javiše apostoli Petar i Pavle i narediše mu, da sagradi crkvu u njihovo ime na samom tom mestu; još uz to dobije od njih i potreban novac za tu svrhu. Petar, zaista, sagradi tu prekrasan hram, u kome se i sam pod starost, posle smrti svoje supruge, zamonaši. Mirno skonča u dubokoj starosti 29. juna 1290. godine a crkva njegova postane i ostane manastirom, takozvanim Petrovskim.

Domaćice danas da zamese Prepodobni Georgije Iverski

Rođen u Iveriji ili Gruziji 1014. godine kao srodnik careva gruzijskih. Dobio dobro klasično obrazovanje u detinjstvu, no srce ga povuklo duhovnom životu. Podvizavao se kod čuvenog duhovnika Georgija u gori Crnoj. Odbegao u Svetu Goru, i nastavio podvig u manastiru Iveru. Postao igumanom iverskim. Pomoću cara Konstantina Monomaha obnovio Iver i pokrio crkvu olovom. Taj olovni krov i do danas stoji. Preveo na gruzinski jezik Sveto Pismo, Prolog i bogoslužbene knjige. Car Bagrat pozove ga u Gruziju, da uči narod. Carski bude dočekan u svojoj domovini. Svuda je hodio i poučavao klir i narod. U starosti poželi da skonča u Svetoj Gori, kuda se i krene, no smrt ga stigne u Carigradu 1067. godine. Mošti mu prenete u Iver. Iako je umro 24. maja, Iverci praznuju spomen njegov 30. juna smatrajući ga ravnoapostolnim.

Beseda

o sili i dejstvu dobrih dela

Jer je tako volja Božija da dobrijem djelima obuzdavate neznanje 6ezumnijeh ljudi (I Pet. 2, 15)

Teško je, braćo, sporiti s bezbožnim; teško razgovarati s bezumnim; teško ubeđivati ozlobljenog. Bezbožna i bezumna i ozlobljena teško ćeš ubediti rečima. Pre ćeš ih ubediti delima. Neka vide vaša dobra djela i hvale Boga (I Pet. 2, 12). Onima koji hoće da spore s vama, učinite dobro delo, i vi ćete dobiti spor. Jedno delo milosrđa brže će urazumiti bezumnoga i ublažiti ozlobljenoga nego mnogi časovi razgovora. Ako bezboštvo i bezumlje i zloba dolaze od neznanja, to neznanje je kao besnilo, koje se najbrže da obuzdati dobročinstvom. Ako li ti s bezbožnim sporiš njegovim besnim načinom, time pojačavaš bes bezboštva. Ako li se s bezumnim razgovaraš ruganjem, mrak bezumlja se uvećava. Ako li zlobnog misliš da ubediš gnevom, time razgorevaš većma oganj zlobe. Krotko i blago delo je kao voda u požar. Seti se uvek svetih apostola i njihovog uspešnog načina ophođenja s ljudima. Ako te bezbožnik izaziva, to te ne izaziva čovek nego đavo; čovek je po prirodi pobožan. Ako te bezumni ruži, to te ne ruži čovek no đavo; čovek je po prirodi uman. Ako te ozlobljeni goni, to te ne goni čovek no đavo; čovek je po prirodi blag. Đavo te izaziva na duge sporove i besplodne razgovore, a od dobrog dela beži. Učini dobro delo u ime Hristovo, i đavo će pobeći, i onda ćeš ti tek imati posla s ljudima, s pravim ljudima: pobožnim, umnim i blagim. No sve što činiš, čini u ime Gospodnje.

Gospode preblagi, pomozi nam činiti dobro, i dobrim pobeđivati u ime Tvoje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar