Vest: Danas poželite tri želje i očekujte čudo. Danas je Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja

Danas poželite tri želje i očekujte čudo. Danas je Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja

Danas poželite tri želje i očekujte čudo. Danas je Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja; Svetog mučenika Pivski.

Danas poželite tri želje i očekujte čudo. Danas je Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja-0Treće obretenje glave svetog Jovana Krstitelja

Treće obretenije glave svetog Jovana Krstitelja. U VIII veku u vreme ljutog ikonoborstva glava svetog Jovana bi preneta u mesto Komane, mesto progonstva svetog Jovana Zlatousta. No kada ikonoborstvo presta, u vreme cara Mihaila i patrijarha Ignjatija, 850. godine česna glava svetog Jovana bi preneta u Carigrad i tamo položena u pridvornoj carskoj crkvi.

Danas poželite tri želje i očekujte čudo. Danas je Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja-1Sveštenomučenik Terapont, episkop kiparski

Monah i podvižnik na ostrvu Kipru; udostojio se čina episkopskog, no u vreme gonjenja Hrišćana udostojio se još i većeg venca, venca mučeničkog. Njegovo telo počivalo je u jednoj crkvi na Kipru. Kada, u vreme cara Nikifora godine 806, udariše Agarjani na ostrvo Kipar, javi se svetitelj tutoru te crkve, reče mu da će nevernici napasti na Kipar, i naredi mu da njegove mošti prenese u Carigrad. Tutor to odmah i učini. Kada lađa sa ćivotom krete morem, diže se bura velika, no oko lađe beše more tiho, i iz ćivota se razlevaše miris blagouhani po celoj lađi i unaokolo. Tada tutor otvori ćivot, i svi videše ga napunjenog mirom, izlivenim iz moštiju svetiteljskih. Tim mirom mnogi se bolesnici namazaše i ozdraviše. U Carigradu se sagradi crkva nad moštima ovim čudotvornim, koje produžiše davati isceljenja svima koji s verom k njima priticahu. Blagodaću Božjom isceljavahu se od moštiju svetog Teraponta najteži bolesnici od uzetosti, od raka, od krvotečenja, od ludila, slepila, suhosti, i od raznih drugih muka.

Danas poželite tri želje i očekujte čudo. Danas je Treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja-2Sveti mučenici Pasikrat, Valention, Julije i drugi

Vojnici rimski; postradali za Hrista u Dorostolu Makedonskom oko 302. godine. Kada Pasikratu priđe brat njegov Papijan, koji odstupi od Hrista iz straha, i poče ga nagovarati da se odrekne Hrista i ostane živ, odgovori mu sveti Pasikrat: "Idi od mene, ti mi nisi brat!" Pasikrat i Valention budu zajedno posečeni. Julije sveti rekne na sudu: "Ja sam veteran, dvadeset šest godina služio sam verno caru, pa kad sam do sada bio veran nižem, kako sad da ne budem veran višem?" tj. Caru nebeskom. Po tom Nikandar bi izveden pred prefekta Maksima. Žena Nikandrova hrabraše svoga muža, da pogine za Hrista. "Glupa babo," reče joj ljutito Maksim, "tebi se hoće bolji muž!" Odgovori mu žena: "Ako ti tako misliš o meni, naredi, neka mene sad pogube pre moga muža!" S Nikandrom pogine i Markijan. Žena njegova dođe na gubilište noseći sina na rukama. Markijan poljubi sina i pomoli se Bogu: "Gospode svemoćni, staraj se Ti o njemu!" Potom behu posečeni, i pređoše u carstvo Hristovo.

Beseda

o blizini Sudije

Gle, sudija stoji pred vratima (Jakov 5, 9).

Za jedan dan, brate, možeš zadobiti svu večnost. I za jedan dan, brate, možeš izgubiti svu večnost. Date su ti hiljade dana na zemlji, da se opredeliš za svoje sopstveno večno spasenje ili za svoju sopstvenu večnu propast. No blažen po sto puta onaj dan, u koji se pokaješ od svih svojih nečistih dela, nečistih reči i nečistih misli, i obratiš Bogu s vapajem za milost! Taj dan vredeće ti više od hiljade drugih dana.

Kakav je taj blaženi dan? To je dan samoosude. Kad taj dan svane, čovek, koji je dotle osuđivao ceo svet, pogleda i najedanput vidi sebe kao najveću mrlju na ovom Božjem svetu. I zastidi se od Boga, i zastidi se od svakog čoveka, i zastidi se od svake tvari Božje u svetu. I stid ga počne peći kao oganj. I on onda priznaje i ispoveda: vaistinu, ja sam najveća mrlja na ovom Božjem svetu! vaistinu, svi su ljudi bolji od mene? vaistinu, sve su tvari čistije od mene! crnji sam od ogorelog ugarka, a ja sam dosad mislio da sam beo! ružniji sam od žabe, a ja sam dosad mislio da sam lep kao angel! Gospode, Gospode, Gospode, smiluj se meni grešniku, i operi me od kala grehovnoga, da koliko-toliko počnem ličiti na Tvoje tvorenje!

Ne čekaj, brate, ne čekaj da taj blaženi dan pokajanja sam dođe! Ti sam uhvati čvrsto prvi dan koji ti dolazi u susret i reci: ti si taj moj blaženi dan kojim ću kupiti večni život! Ne čekaj, brate, ne čekaj, jer gle: sudija stoji pred vratima! Taj sudija je Gospod Živi, koji te je i stvorio i sva tvoja bezakonja do sada video i izbrojao. Za dan za dva može te On povući na sud gde nećeš imati ni reči opravdanja. Grabi dan! Grabi dan za pokajanje! Grabi dan dok tebe nije smrt ugrabila! Gle, sudija stoji pred vratima!

O Gospode strašni i pravedni, produži grešniku dane dok se ne pokaje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar