Vest: Danas obavezno upalite sveću u kući, veliki je praznik.

Danas obavezno upalite sveću u kući, veliki je praznik.

Danas obavezno upalite sveću u kući, veliki je praznik.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Sretenje Gospodnje.

Danas obavezno upalite sveću u kući, veliki je praznik.-0Sretenje Gospodnje

U četrdeseti dan po Roždestvu donese Presveta Deva svog božanskog Sina u hram jerusalimski da Ga, shodno zakonu, posveti Bogu i sebe očisti (Levit 12, 2-7; Ishod 12, 2). Iako ni jedno ni drugo nije bilo potrebno, ipak Zakonodavac nije hteo nikako da se ogreši o Svoj Zakon, koji je On bio dao kroz Svoga slugu i proroka Mojseja. U to vreme držao je čredu u hramu prvosveštenik Zaharija, otac Jovana Preteče. On stavi Djevu Mariju ne na mesto za žene, nego na mesto za devojke u hramu. Tom prilikom pojave se u hramu dve čudne ličnosti: starac Simeon i Ana, kći Fanuilova. Pravedni starac uze na ruke svoje Mesiju i reče: "Sad otpuštaš u miru slugu svojega, Gospode, po riječi svojoj..." Još reče Simeon za Hrista Mladenca: "Gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju, i da bude znak protiv koga će se govoriti" (Lk 2, 29 i 34). Ana pak koja od mladosti služaše Bogu u hramu postom i molitvama, i sama poznade Mesiju, pa proslavi Boga i objavi Jerusalimljanima o dolasku Dugočekanoga. A fariseji, prisutni u hramu, koji videše i čuše sve, rasrdiše se na Zahariju što stavi Devu Mariju na mesto za devojke, dostaviše to caru Irodu. Uveren da je to Novi Car, o kome su mu zvezdari s Istoka govorili, Irod brzo posla da ubiju Isusa. No u međuvremenu božanska porodica beše već izmakla iz grada i uputila se u Misir, po uputstvu angela Božjeg. Dan Sretenja praznovan je od samog početka, no toržestveno praznovanje ovoga dana ustanovljeno je naročito 544. godine u vreme cara Justinijana.


Sveti novomučenik Jordan

Rodom iz Trapezunta, kazandžija po zanimanju. Zato što je otvoreno branio veru Hristovu i izobličavao veru Muhamedovu, postrada od Turaka 1650. godine. u Galati u Carigradu. Isto tako postrada i monah Gavril, kanonarh Velike crkve u Carigradu 1672. godine.


Običaji

Na Sretenje se sreću i razdvajaju zima i leto. Od Sretenja dani postaju duži, a noći kraće, pa se u narodu kaže „Sretenje obretenje“. Ako je na Sretenje sunčan dan i medvedi izađu iz jazbine i uplaše se svoje senke, pa se vrate nazad, veruje se da će zima potrajati još šest nedelja. Običaj je da se na Sretenje obavezno pale sveće jer se smatra da plamen ima skrivenu čarobnu moć i da će kuću štititi od grmljavine i drugih nesreća.

Beseda


o rukovodstvu Duha Božjega

Isus pak pun Duha Svetoga vrati se od Jordana,
i odvede ga Duh u pustinju (Lk. 4, 1)
Vidite, braćo, šta znači biti ispunjen Duhom Božjim Svetim. Bez Duha Božjega čovek je ispunjen brigama, kuda će i kako će? A s Duhom Božjim čovek je bez tih briga. Jer tada sam Duh upućuje čoveka kuda će hoditi i kako će delovati, i čovek postaje nepogrešan u kretanju i u delovanju svome, zato što je nepogrešan Duh koji ga vodi i rukovodi. Ne može čovek ni pravo hoditi ni pravo delovati, ako mu to svemoćni i svevideći Duh Božji ne kaže. Ko god se ne rukovodi Duhom Božjim Svetim, taj se rukovodi ili svojim sopstvenim duhom, ili duhom zlim demonskim, zbog čega biva nemoćan, ozlobljen, ožalošćen, gnevan i očajan. Mi ne možemo podneti Duha Božjega u punoći kao Hristos Gospod, ali Ga možemo zadobiti u onoliko u koliko nam treba, da bismo znali kuda, šta i kako. Prema čistoti srca Duh se useljava u srce i iz srca upravlja čovekom.
Zato crkva tako često ponavlja ovu molitvu Duhu Svetome: Care nebesni, Utešitelju, Duše istine! priđi i useli se u nas. Bože, Duše Sveti, Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar