Vest: Danas je praznik Svetog Trofima, Teofila i drugih

Danas je praznik Svetog Trofima, Teofila i drugih

Danas je praznik Svetog Trofima, Teofila i drugih

Spska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svete mučenike Trofim, Teofila i druge s njima.

Danas je praznik Svetog Trofima, Teofila i drugih-0Sveti mučenici Trofim, Teofil i drugi

Sveti mučenici Trofim i Teofil, i još trinaest s njima. Postradaše u Likiji u vreme cara Dioklecijana. Pošto se nikako ne hteše Hrista odreći, niti žrtve idolima prineti, to biše Sna razne muke: tukoše ih kamenjem, strugaše oštrim gvožđem, prebiše im kolena, i najzad tako izmučene i više mrtve nego žive baciše ih u oganj. Sila Božja sačuva ih nepovređene u ognju. Tada ih izvedoše i mačem posekoše. No Gospod ih proslavi i na zemlji i u carstvu Svom nebeskom. Česno postradaše u Likiji 308 god.

Danas je praznik Svetog Trofima, Teofila i drugih-1Sveštenomučenik Apolinarije

Učenik apostola Petra, rodom od grada Antiohije. Sv. Petar ga uze sobom iz Antiohije u Rim, i u Rimu ga rukopoloži za episkopa grada Ravene. Došavši u Ravenu Apolinarije uđe u dom nekoga vojnika Irineja, kome isceli sina od slepila, i kroz to obrati ceo dom veri Hristovoj. Isto tako isceli od nekog teškog neduga i ženu vojenačalnika Ravenskog, te i njegov sav dom krsti. Po želji vojenačalnika Apolinarije osta u njegovom domu na stanovanju. Tu napravi i jednu domaću crkvu. I prebivaše u tom domu 12 godina, propovedajući Jevanđelje i krštavajući neverne. Od neznabožačkih starešina bi ljuto mučen u više mahova, no svesilna desnica Božja podrža ga i spase ga. Najzad bi osuđen na progonstvo u Ilirik (na Balkan). No lađa, na kojoj putovahu, razbi se od bure i potonu, i odsvih putnika spase se samo sv. Apolinarije sa dva vojnika i tri klirika svoja. Čudesno tako spaseni vojnici poverovaše u silu Boga Apolinarijevog i krstiše se. Tada Apolinarije pođe propovedati Jevanđelje po celom Balkanu, spuštajući se do Dunava. Po tom se uputi u Trakiju, gde takođe podpritiskom velikim širaše Jevanđelje Gospodnje. Posle 3 godine rada na Balkanu bi proteran natrag u Italiju. On dođe u Ravenu, gde mu se svi verni neobično obradovaše. Čuvši za ovo starešine neznabožačke pisahu caru Vespazijanu o Apolinariju kao mađioničaru, i pitahu ga da li da ga predadu smrti kao neprijatelja njihovih bogova. Na to car odgovori, da ga ne treba ubijati nego samo tražiti da prinese žrtvu bogovima, ili da se iz grada izagna, jer veli: "ne priliči se da se svetimo nekome za bogove, jer oni sami mogu se osvetiti neprijateljima svojim, ako se prognjeve." No i mimo ove carske naredbe neznabošci udariše na Apolinarija i noževima ga izbodoše. Od teških rana ovaj sluga Božji izdahnu i preseli se u carstvo Božje. Mošti sv. Apolinarija počivaju u Raveni, u crkvi njegovog imena.

Beseda

o bezvodnim izvorima

Ovi su bezvodni izvori, i oblaci i

magle koje progone vjetrovi, za koje

se čuva mrak tamni va vijek. (II Pet. 2, 17).

Nečiste ljude naziva apostol bezvodnim izvorima; one koji idu za tjelesnim nečistotama, i ne mare za poglavarstvo, i koji su bezobrazni i samovoljni, i ne drhću huleći na slavu, nego kao nerazumna životinja, hule na ono što ne razumiju. O bezvodni izvori, koji se sa svih strana ukrašavate, ali vodu ne dajete - zašto se izvorima nazivate, kad iz vas ništa ne izvire osim žeđi? O oblaci i magle što se tako rogušite kao da ćete ceo svet potopom potopiti kad u vama kapi vode nema, i kad će vas jednoga strašnoga časa dah Duha Božjega razbiti i u ništa razvejati? Vama nije do čistote, zato se valjate u telesnim nečistotama, niti vam je do poretka, zato mrzite poglavarstvo; niti vam je do obraza, zato ste bezobrazni; niti vam je do volje Božje, zato ste samovoljni; niti vam je do poznanja istine, zato hulite na ono što se niste potrudili da razumete. Za vas se čuva mrak tamni vavijek. To nije Božja volja, to je vaša volja. Taj put nije Bog odredio, vi ste ga sami izabrali. Pravedan je Bog, i ne će se ogrešiti, nego će mu dati po grehu njegovom, i po nepokajanom srcu njegovom.

Šta su, braćo, telesne želje do bezvodni izvori, i suhi oblaci i magle? Kakav plod niče i sazreva od njih, osim čička i trnja, koje ne potrebuje dažd? Ljudi sa telesnim željama ravni su svojim telesnim željama, ne vide se od ovih, i biće suđeni prema ovima.

O Gospode, Stvoritelju duša i tela naših, daj nam blagodati Duha Tvog Svetog, da i telo i dušu u čistoti očuvamo i u dan sudni oboje čisto Tebi, Stvoritelju i Bogu predamo. Tebi slava i hvala vavek. Amin.Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar