Vest: Danas je međunarodni dan šuma

Danas je međunarodni dan šuma

Danas je međunarodni dan šuma

Ideja za obeležavanje Svetskog dana šuma nastala je na sednici Generalne skupštine Evropske poljoprivredne konfederacije 1971. godine. Ovu ideju prihvatila je i podržala Organizacija Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu. Svetski dan šuma se obeležava u celom svetu.

Danas je međunarodni dan šuma.-0

Šume predstavljaju jedan od najsloženijih ekosistema na zemlji i dragoceni prirodni resurs od izuzetnog značaja za čoveka, ali i za ukupni biodiverzitet. Njihovo preterano korišćenje dovelo je do konstantnog smanjivanja površina pod šumom i do degradacije životne sredine. Obnavljanje šumskih ekosistema i povećavanje teritorije pod šumom jedan je od osnovnih preduslova za očuvanje  zdrave životne sredine i opstanak života kakav poznajemo.

Glavni razlozi za krčenje šuma su: nove potrebe za zemljištem (konverzija zemljišta) i eksploatacija drveća u proizvodnji.

Po međunarodno prihvaćenoj definiciji, šume u Srbiji su podeljene u tri kategorije: bez prisutnih intervencija čoveka (prašume) koje pokrivaju minimalnu površinu od 0,1 odsto (1.200 hektara), najviše je polu-prirodne šume koja pokriva 92,1 odsto ukupne šumske površine, a 7,8 odsto su veštački podignute šume i plantaže mekih lišćara.

Čuvajmo šume!!!
Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar