Vest: Dan posvećen majkama i deci pre svega ćerkama. Danas su Svete mučenice Vera, Nada i Ljubav

Dan posvećen majkama i deci pre svega ćerkama. Danas su Svete mučenice Vera, Nada i Ljubav

Dan posvećen majkama i deci pre svega ćerkama. Danas su Svete mučenice Vera, Nada i Ljubav

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svete mučenice Vera, Nada i Ljubav i majka im Sofija.

Dan posvećen majkama i deci pre svega ćerkama. Danas su Svete mučenice Vera, Nada i Ljubav-0Svete mučenice Vera, Nada i Ljubav i majka im Sofija

Živeli i stradali u Rimu u vreme cara Adrijana. Sofija mudra, kako joj i ime kaže (sofija - mudrost), beše ostala udovom, i kao hrišćanka beše dobro utvrdila i sebe i kćeri svoje u veri Hristovoj. U vreme kada se mučiteljska ruka Adrijanova pruži i na dobrodeteljni dom Sofijin, Vera imaše 12, Nada 10, a Ljubav 9 godina. Izvedene pred cara one sve četiri, držeći se za ruke "kao venac ispleteni" smerno ali odlučno ispovediše veru u Hrista Gospoda i odbiše da prinose žrtve idolskoj boginji Artemidi. Pred stradanje majka savetima svojim krepljaše kćeri svoje, da bi istrajale do kraja. "Vaš nebesni Ljubitelj Isus Hristos jeste zdravlje večno, krasota neiskazana i život besmrtni. I kada tela vaša budu mukom umorena, On će vas obući u netruležnost, i rane na vašim telima će zasijati na nebu kao zvezde." Sve jednu po jednu mučitelj mučaše ljutim mukama, najpre Veru, pa Nadu, pa Ljubav. Tukoše ih, sekoše, bacaše u oganj i u vrelu smolu, i najzad jednu za drugom mačem posekoše. Mrtva tela svojih kćeri uze Sofija odnese van grada i tamo česno sahrani. I osta na grobu njihovom tri dana i tri noći moleći se Bogu, i u tome predade duh svoj Bogu hitajući u rajska naselja, gde je blažene duše njenih slavnih kćeri čekahu.

Sveti mučenik Agatoklija

Bila sluškinja u nekoga Nikole i žene mu Pavline, koji najpre behu hrišćani, pa ostavivši hrišćanstvo, ponovo se pokloniše idolima. Agatoklija sveta ne hte sledovati primeru svoje gospode, te za to bi ljuto mučena i od njih i od sudija. Najzad je gospođa njena umrtvi sipajući joj oganj na vrat. No Bog proslavi sluškinju Svoju u carstvu Svom nebeskom.

Svetih 156 mučenika

Svi Misirci. Stradali za Hrista Gospoda 310. god, jedni od mača, drugi od ognja. Među njima bila su i dva starca episkopa: Pelej i Nil, sveštenik Zinon, i dva slavna muža: Patermutije i Ilija. S njima postrada i episkop Siluan, i znameniti slepi starac Jovan, koji je znao Sv. Pismo na izust, i na izust ga čitao na skupovima hrišćanskim. Svi se uvenčaše vencima mučeničkim i preseliše u besmrtno carstvo Hristovo.

Sveta mučenica Teodotija

Osam godina podnosila ljute muke za Hrista od nekoga hegemona Simvlikija, koji najzad siđe s uma. Posečena mačem oko 230. god. u vreme cara Aleksandra Severa.

Beseda

o jedinstvu bića Oca i Sina

Ja i otac jedno smo (Jov. 10, 30).

Što je više čudesa činio Gospod Isus i što se više približavao smrti, sve je otvorenije govorio o Sebi. Mnogobrojna čudesa i dužina vremena, dovoljna za razmišljanje, dejstvovali su i na nezlobne i zlobne: nezlobni su postali prijemčivi za otkrivenje visokih tajni Božjih, a zlobni su zlobom sve više sebe pomračavali i onesposobljavali za prijem tih tajni. Zato zlobni uzeše kamenje da ga ubiju. Ja i otac jedno smo. Otac i Sin jedno su po suštini bića, no nisu jedno po ipostasima, jer inače ne bi se zvali sa dva imena – Otac i Sin. Sve osobine bića Očevog ima i Sin, ima i Duh Sveti; ali osobine ipostasi Očeve pripadaju samo Ocu, i osobine ipostasi Sina pripadaju samo Sinu, i osobine ipostasi Duha pripadaju samo Duhu. No kad je reč o božanskoj suštini Sin može kazati: Ja i Otac jedno smo; i Otac može kazati: Ja i Sin jedno smo; i Duh Sveti može kazati: Ja i Otac jedno smo, i ja i Sin jedno smo. Jedinstvo Svog bića sa Ocem izrazio je Gospod Isus i daljim rečima: otac je u meni i ja u njemu. Može li se jasnije govoriti o božanstvu Sina? Može li se ljudskim jezikom jače izraziti jedinstvo triipostasnog Boga? Dogma o božanstvu Sina Božjega kao i dogma o jedinstvu bića božjega otkrivene su i položene samim Gospodom Isusom Hristom. Neka niko, dakle, ne poklanja vere obmanama nekih nevernika i jeretika, kao da sam Gospod Isus nije objavio Svoje božanstvo nego da je ta dogma tobož docnije istaknuta u crkvi. Da Hristos nije objavio Svoje božanstvo, zašto bi Jevreji rekli Njemu: gradiš se Bog? I zašto bi se digli kamenjem na Njega?

O Gospode Isuse, Sine Božji, jednobitni sa Ocem i Duhom Svetim, pomiluj nas i spasi nas silom i dobrotom Božanstva Tvoga, svesilnoga i sveblagoga. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
Podeli:

Povezane vesti

Ostavite komentar